Posty

Wychodzenie z zaburzenia lękowego. Etapy.

Emocje. Wypieranie, doświadczanie, wyrażanie, akceptowanie.

Odpowiedź na pytania: Natrętne myśli. A co jeśli mi to nigdy nie minie.

Zrozumienie istoty objawów somatycznych w zaburzeniu lękowym.

Mechanizmy obronne. Pułapka racjonalizacji.

Niepokój przychodzi o zmierzchu część 3. Objawy somatyczne.