Posty

Przekonania, postawy, podejście, utrudniające wyjście z zaburzenia (nagranie).

Natrętne myśli. ROCD (nagranie).

Problemy ze snem w zaburzeniu lękowym. Pytania (nagranie)

Serce w zaburzeniu lękowym. Pytania (nagranie)

O kontroli, której nigdy nie było.

Kwarantanna