Posty

Nadmierna potrzeba akceptacji.

Tłumienie emocji.

Mowa wewnętrzna sprzyjająca lękowi.

Rodzaje natrętnych myśli.