Posty

Parentyfikacja. Poczucie niemocy, niewystarczalności.

Kontrola w zaburzeniu lękowym.

Błędne koło w zaburzeniu lękowym.